emirosa

Misió i valors


Missió:
La nostra missió és la d`oferir places de residència assistida, i centre de dia en règim temporal o permanent adequades als requeriments dels residents, atenent les seves demandes explícites i implícites per assegurar una millor qualitat de vida als usuaris i els seus familiars. Per a això treballem en equip de forma interdisciplinària. Valors: Els valors en què es basa la nostra activitat són la confiança, el valor per la vida, la seguretat i l`afecte. El compromís amb aquests valors en el nostre quefer diari es tradueix en una atenció de gran qualitat tècnica, tant per als nostres residents com para els seus familiars.